Artikel in Gazet van Antwerpen

Als wie na een ongeval revalideert het kan volhouden, wij ook!